Έργο τέχνης της Χερέρα Λουχάν Σάνατ με αφορμή το Περιβάλλον

1558055666525d4b3f6df839.16695890

Δημιουργός:Χερέρα Λουχάν Σάνατ

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Χερέρα Λουχάν Σάνατ, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Νερομπογιά, Χαρτί, Μολύβι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1558055666525d4b3f6df839.16695890
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting03