Έργο τέχνης του Χατζηλιάσογλου Φίλιππου με αφορμή το Περιβάλλον

1691576013525d4b2c7d8a68.39447105

Δημιουργός:Χατζηλιάσογλου Φίλιππος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Χατζηλιάσογλου Φίλιππο, 9 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Χαρτόνι, Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1691576013525d4b2c7d8a68.39447105
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting04