Έργο τέχνης της Σκοβολά Κατερίνα με αφορμή το Περιβάλλον

2002257958525d49a62d59d5.78348020

Δημιουργός:Σκοβολά Κατερίνα

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Σκοβολά Κατερίνα, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Εκτύπωση, Χαρτί
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

2002257958525d49a62d59d5.78348020
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting06