Έργο τέχνης της Σκοβολά Κατερίνα με αφορμή το Περιβάλλον

1980201276525d498f85b936.13119492.jpg

Δημιουργός:Σκοβολά Κατερίνα

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Σκοβολά Κατερίνα, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Χαρτόνι, Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1980201276525d498f85b936.13119492.jpg
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting07