Έργο τέχνης του Ράπτης Αντώνη με αφορμή το Περιβάλλον

26268610525d4963be9d73.11430534

Δημιουργός:Ράπτης Αντώνιος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Ράπτης Αντώνη, 8 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

26268610525d4963be9d73.11430534
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting09