Έργο τέχνης της Ποταμίτη Φανή με αφορμή το Περιβάλλον

500226499525d494c5d4602.84112777

Δημιουργός:Ποταμίτη Φανή

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Ποταμίτη Φανή, 13 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

500226499525d494c5d4602.84112777
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting10