Έργο τέχνης του Παναγιωτάκη Μιχαήλ με αφορμή το Περιβάλλον

2087688215525d493a04eaa5.60111427

Δημιουργός:Παναγιωτάκη Μιχαήλ

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Παναγιωτάκη Μιχαήλ, 7 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

2087688215525d493a04eaa5.60111427
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting11