Ομαδικό έργο τέχνης με αφορμή το Περιβάλλον

1351505977525d47f86a1741.20736761

Δημιουργός:Ομάδα παιδιών

Περιγραφή:Ομαδικός πίνακας ζωγραφικής από παιδιά , με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων

Υλικό:Χαρτί, Μαρκαδόρος, Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1351505977525d47f86a1741.20736761
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting15