Έργο τέχνης του Λιτσάκη Βασίλη με αφορμή το Περιβάλλον

1213099080525d47e3e5e8a2.30898532

Δημιουργός:Λιτσάκης Βασίλης

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Λιτσάκη Βασίλη, 6 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Λαδοπαστέλ, Μολύβι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1213099080525d47e3e5e8a2.30898532
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting16