Έργο τέχνης του Μπουασέλ Παύλου με αφορμή το Περιβάλλον

2122310931525d47d1337051.74584838

Δημιουργός:Μπουασέλ Παύλος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Μπουασέλ Παύλο, 8 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

2122310931525d47d1337051.74584838
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting17