Έργο τέχνης του Μπαμπίλη Βενιαμίν με αφορμή το Περιβάλλον

862668607525d47bd367c88.66371467

Δημιουργός:Μπαμπίλης Βενιαμίν

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Μπαμπίλη Βενιαμίν, 7.5 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιά, Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

862668607525d47bd367c88.66371467
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting18