Έργο τέχνης του Μπακάλη Θοδωρή με αφορμή το Περιβάλλον

1082961711525d4796bfa6e8.77453434

Δημιουργός:Μπακάλης Θοδωρής

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Μπακάλη Θοδωρή, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Χαρτί,Μαρκαδόρος, Ξυλομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1082961711525d4796bfa6e8.77453434
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting20