Έργο τέχνης της Ματούλα Αλεξάνδρα με αφορμή το Περιβάλλον

1329297755525d4781eba7d1.17853606

Δημιουργός:Ματούλα Αλεξάνδρα

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Ματούλα Αλεξάνδρα, 11 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ακρυλική μπογιά, Μαρκαδόρος, Σύρμα, Χαρτόνι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1329297755525d4781eba7d1.17853606
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting21