Έργο τέχνης της Μανωλούδη Αλκυόνη με αφορμή το Περιβάλλον

208916608525d4771e529c6.87901265

Δημιουργός:Μανωλούδη Αλκυόνη

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Μανωλούδη Αλκυόνη, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιά, Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

208916608525d4771e529c6.87901265
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting22