Έργο τέχνης της Μάκου Φιόνα-Μαρία με αφορμή το Περιβάλλον

1931354796525d474815c615.14990323

Δημιουργός:Μάκου Φιόνα-Μαρία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Μάκου Φιόνα-Μαρία, 8 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ύφασμα, Σύρμα, Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1931354796525d474815c615.14990323
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting24