Έργο τέχνης της Κουμελά Αθηνά με αφορμή το Περιβάλλον

974812921525d473777d561.63502698

Δημιουργός:Κουμελά Αθηνά

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Κουμελά Αθηνά, 10 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μαρκαδόρος
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

974812921525d473777d561.63502698
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting25