Έργο τέχνης της Θεοδωρίκου Δάφνης με αφορμή το Περιβάλλον

371066679525d4b66491ba0.56571406

Δημιουργός:Θεοδωρίκου Δάφνη

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Θεοδωρίκου Δάφνη, 11 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Σύρμα
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

371066679525d4b66491ba0.56571406

URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting30