Έργο τέχνης της Ευαγγελινού - Καλαμπόγια Κατερίνας με αφορμή το Περιβάλλον

1461447650525d46a62c1ed1.88391085

Δημιουργός:Ευαγγελινού - Καλαμπόγια Κατερίνα

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Ευαγγελινού - Καλαμπόγια Κατερίνα, 8.5 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Νερομπογιά, Μαρκαδόρος
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

1461447650525d46a62c1ed1.88391085

URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting31