Έργο τέχνης τη Γιαννακοπούλου Ράνια με αφορμή το Περιβάλλον

371066679525d4b66491ba0.56571406

Δημιουργός:Γιαννακοπούλου Ράνια

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Γιαννακοπούλου Ράνια, 8 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:
Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

371066679525d4b66491ba0.56571406

URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting33