Έργο τέχνης της Παλαιολόγου Φανής με θέμα την "Ακρόπολη"

Δημιουργός: Παλαιολόγου Φανή

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Παλαιολόγου Φανή, 7,5 ετών. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων, με θέμα την "Ακρόπολη"

Υλικό:Μαρκαδόρος
Έτος Δημιουργίας:
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting22