Έργο τέχνης του Χούρσογλου Κωνσταντίνος με αφορμή το Περιβάλλον

371066679525d4b66491ba0.56571406

Δημιουργός:Χούρσογλου Κωνσταντίνος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τoν Χούρσογλου Κωνσταντίνο, 8 ετών, με αφορμή το Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Χαρτί, Τέμπερα
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος:Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.

371066679525d4b66491ba0.56571406
URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-environment/painting01