Έργο τέχνης της Τζόλα Χαράς με αφορμή το έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα

Δημιουργός:Τζόλα Χαρά

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Τζόλα Χαρά, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Τέμπερα
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας
Βασισμένο στο έργο:Βραδινές Αναπολήσεις
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI: https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting01