Έργο τέχνης της Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδίας με αφορμή το έργο του Jean Dubuffet

Δημιουργός:Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδία, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Jean Dubuffet. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Λαδοπαστέλ, Μαρκαδόρος
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:<Jean Dubuffet
Βασισμένο στο έργο:Faits Memorables III
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting02