Έργο τέχνης του Στογιάννου Δημήτριου με αφορμή το έργο του Joan Miró

Δημιουργός:Στογιάννος Δημήτριος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Στογιάννο Δημήτριο 13.5 ετών, με αφορμή το έργο του Joan Miró. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ακρυλική μπογιά, Χαρτόνι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Joan Miró
Βασισμένο στο έργο:Dog Barking at the Moon
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting04