Έργο τέχνης του Ρηγόπουλου Ρήγα με αφορμή το έργο του Joan Miró

Δημιουργός:Ρηγόπουλος Ρήγας

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Ρηγόπουλο Ρήγα 8.5 ετών, με αφορμή το έργο του Joan Miró. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ακρυλική μπογιά, Σύρμα
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Joan Miró
Βασισμένο στο έργο:The Escape Ladder
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting08