Έργο τέχνης του Ράπτη Αντώνιου με αφορμή το έργο του Henri Matisse

Δημιουργός:Ράπτης Αντώνιος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Ράπτη Αντώνιο 14 ετών, με αφορμή το έργο του Henri Matisse. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μολύβι, Χρωματιστό χαρτί
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Henri Matisse
Βασισμένο στο έργο:La Gerbe
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting09