Έργο τέχνης της Ραγκούση Ήβας με αφορμή το έργο του Gustav Klimt

Δημιουργός:Ραγκούση Ήβα

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Ραγκούση Ήβα 6.5 ετών, με αφορμή το έργο του Gustav Klimt. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μαρκαδόρος, Φωτογραφία
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Gustav Klimt
Βασισμένο στο έργο:Woman/Lady in Gold
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting10