Έργο τέχνης του Παλαιολόγου Κωνσταντίνου με αφορμή το έργο του Joan Miro

Δημιουργός:Παλαιολόγος Κωνσταντίνος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τον Παλαιολόγου Κωνσταντίνο, 12,5 ετών, με αφορμή το έργο του Gustav Klimt. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μαρκαδόρος, Φωτογραφία
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Joan Miro
Βασισμένο στο έργο:The smile of the flamboyant wings
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting13