Έργο τέχνης της Μαργαρίτης Σοφίας με αφορμή το έργο του Pablo Picasso

Δημιουργός:Μαργαρίτη Σοφία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Μαργαρίτη Σοφία, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Pablo Picasso. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μαρκαδόρος, Μολύβι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Pablo Picasso
Βασισμένο στο έργο:Guernica
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting16