Έργο τέχνης της Κόχρονα Ναταλίας με αφορμή το έργο του Wassily Kandinsky

Δημιουργός:Κόχρονα Ναταλία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Κόχρονα Ναταλία, 5 ετών, με αφορμή το έργο του Wassily Kandinsky. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Τέμπερα,Χαρτί,Μαρκαδόρος
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Wassily Kandinsky
Βασισμένο στο έργο:Exotic Birds
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting18