Έργο τέχνης της Κατερίνας Κιπενή-Θαλασσινού με αφορμή το έργο του Pablo Picasso

Δημιουργός:Κατερίνα Κιπενή-Θαλασσινού

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Κατερίνα Κιπενή-Θαλασσινού, 8,5 ετών, με αφορμή το έργο του Pablo Picasso. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Λαδοπαστέλ,Μολύβι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Pablo Picasso
Βασισμένο στο έργο:Guernica
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting21