Έργο τέχνης του Καψουράκη Σέργιου με αφορμή το έργο του Paul Klee

Δημιουργός:Καψουράκης Σέργιος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από το Καψουράκη Σέργιο, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Paul Klee. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μαρκαδόρος,Χαρτόνι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Paul Klee
Βασισμένο στο έργο:Flora and Sand
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting22