Έργο τέχνης του Κασιδόκωστα Γεώργιου με αφορμή το έργο του Friedensreich Hundertwasser

Δημιουργός:Κασιδίκωστας Γεώργιος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής του Κασιδόκωστα Γεώργιου, 7 ετών, με αφορμή το έργο του Friedensreich Hundertwasser. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Λαδοπαστέλ
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Friedensreich Hundertwasser
Βασισμένο στο έργο:The Expulsion
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting23