Έργο τέχνης του Ζερβού Νικόλαου με αφορμή το έργο του Henri Matisse

Δημιουργός: Ζερβός Νικόλαος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τον Ζερβό Νικόλαο, 7 ετών, με αφορμή το έργο του Joan Mirro. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιές,Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Henri Matisse
Βασισμένο στο έργο:Harmony in Red
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting26