Έργο τέχνης της Ευαγγελινού-Καλαμπόγια Αικατερίνης με αφορμή το έργο του Pablo Picasso

Δημιουργός:Ευαγγελινού-Καλαμπόγια Αικατερίνη

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Ευαγγελινού-Καλαμπόγια Αικατερίνη, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Pablo Picasso. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Pablo Picasso
Βασισμένο στο έργο:Guernica
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting28