Έργο τέχνης της Δραμητινού Ευαγγελίας με αφορμή το έργο του Αλέκου Φασιανού

Δημιουργός:Δραμητινού Ευαγγελία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Δραμητινού Ευαγγελία, 9,5 ετών, με αφορμή το έργο του Αλέκου Φασιανού. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Λαδοπαστέλ
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Αλέκου Φασιανού
Βασισμένο στο έργο:Φουμαδόρισα με καθρέφτη
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting30