Έργο τέχνης της Δεδούκου Μαρίας με αφορμή το έργο του Αλέξη Ακριθάκη

Δημιουργός:Δεδούκου Μαρία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τη Δεδούκου Μαρία, 9 ετών, με αφορμή το έργο του Αλέξη Ακριθάκη. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Μολύβι,Μαρκαδόρος, Χαρτόνι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Αλέξης Ακριθάκης
Βασισμένο στο έργο:Βαλίτσα
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting32