Έργο τέχνης της Ανδριανοπούλου Μυρσίνης με αφορμή το έργο του Henri Matisse

Δημιουργός:Ανδριανοπούλου Μυρσίνη

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Ανδριανοπούλου Μυρσίνη, 8,5 ετών, με αφορμή το έργο του Henri Matisse. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ξυλομπογιά, Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:Henri Matisse
Βασισμένο στο έργο:The Dessert
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting34