Έργο τέχνης του Παύλου Ανδρέα

Δημιουργός: Παύλου Ανδρέας

Περιγραφή: Πίνακας ζωγραφικής από το Παύλου Ανδρέα, 11 ετών, με αφορμή τη συνεργασία του Μ.Ε.Π.Τ. με τη Unicef. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.

Υλικό:Ακρυλική μπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting01