Έργο τέχνης του Χόρτη Ιωάννη με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"

Δημιουργός:Χόρτης Ιωάννης

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τον Χόρτη Ιωάννη, 10 ετών. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο Πανελλήνιου διαγωνισμού Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ".

Υλικό:Ξυλομπογιά, Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting06