Έργο τέχνης της Τρασάνης Αθηνάς με θέμα τη "Καθαρή Δευτέρα"

Δημιουργός:Τσάμη Αθηνά

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Τρασάνη Αθηνά, 7 ετών. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων, με θέμα "Καθαρή Δευτέρα".

Υλικό:Χαρτόνι, Νερομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting11