Έργο τέχνης της Σερέτης Νεκταρίας

Δημιουργός:Σερέτη Νεκταρία

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από την Σερέτη Νεκταρία, 13 ετών. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο συνεργασίας με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Υλικό:Μολύβι, Ξυλομπογιά
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, μια διαρκής συνεργασία
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting16