Έργο τέχνης του Ράπτη Αντώνιου με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"

Δημιουργός:Ράπτης Αντώνιος

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τον Ράπτη Αντώνιο, 11 ετών. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο Πανελλήνιου διαγωνισμού Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ".

Υλικό:Εκτύπωση, Τέμπερα
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting19