Έργο τέχνης του Μπούμπαλη Ιωάννη με θέμα, οι "Παλιές Γειτονιές"

Δημιουργός: Μπούμπαλης Ιωάννης

Περιγραφή:Πίνακας ζωγραφικής από τον Μπούμπαλη Ιωάννη. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων, με θέμα οι "Παλιές Γειτονιές"

Υλικό:Νερομπογιά, Μολύβι
Έτος Δημιουργίας:
Πλαίσιο Δημιουργίας:8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.
Είδος: Παιδική Τέχνη
Γεωγραφική Κάλυψη:Αθήνα
Βασισμένο σε έργο του:-
Βασισμένο στο έργο:-
Πάροχος:Μ.Ε.Π.Τ.


URI:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting23