Ελληνικά | English
Συμβαίνει τώρα
Ιούλιοςαρχείο

Καλοκαιρινό camp, Φροντίδα με Τέχνη στην Πλάκα

Καλοκαιρινό camp, Φροντίδα με Τέχνη στην Πλάκα

Το Μουσείο Παιδικής Τέχνης συνεχίζει τη 2η και 3η περίοδο των καλοκαιρινών camp  επιλέγοντας να εστιάσει στην έννοια της «Φροντίδας».

Συμβαίνει τώρα
Ιούλιος
inhalers, creams

Καλοκαιρινό camp, Φροντίδα με Τέχνη στην Πλάκα

Καλοκαιρινό camp, Φροντίδα με Τέχνη στην Πλάκα