Ιούλιος | ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Εικαστικά - εκπαιδευτικά εργαστήρια από το ΜΕΠΤ 


«Νοιάζομαι για εσένα και ονειρεύομαι έναν καλύτερο κόσμο!»

Εικαστικές δημιουργίες με άξονα την παιδική τέχνη, με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.


Στόχος των εργαστηρίων είναι η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και την εξοικείωση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, με άξονα την τέχνη, μαθαίνοντας να νοιάζομαι και να φροντίζω για τον άλλο.
Συγκεκριμένα μέσω της τέχνης μπορεί να αλλάξει προς καλύτερο η καθημερινότητα των παιδιών που νοσηλεύονται, που φιλοξενούνται σε δομές και ιδρύματα, που βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς μέσα από τις δράσεις που θα πραγματοποιήσουμε θα μπορέσουν να δημιουργήσουν με φαντασία και με τη βοήθεια των κατάλληλων ψηφιακών μέσων, μοναδικά έργα για το πως ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία.

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

 α. Δημοτικό Σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού

 β. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

 γ. Παιδικά Χωριά SOS  

δ. Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

 


         

 

1.    Ισότιμη πρόσβαση σε όλους στον πολιτισμό, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, με αποδοχή όλων, με συμμετοχή και εξοικείωση του σύγχρονου πολιτιστικού γίγνεσθαι.


2.    Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με ανάπτυξη κοινού μέσω συνεργειών, φορέων και εξωστρέφεια με διάχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


3.    Ενδυνάμωση μέσω της τέχνης ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, ιδιαιτέρως παιδιών και νέων, βελτιώνοντας τη ψυχολογία τους και ενεργώντας θεραπευτικά και παρηγορητικά.


4.    Παροχή γνώσης και μάθησης μέσω της τέχνης, με αλληλεπίδραση, διάλογο, και διάδραση των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα.


5.    Ανάπτυξη νέων τεχνικών και χρήση διαφορετικών υλικών δημιουργώντας πολυποίκιλα ερεθίσματα, ανάπτυξη της δημιουργικότητας και ενίσχυση της αισθητικής καλλιέργειας.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Ένα μουσείο για εμένα»

Δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό

Αποδοχή, Προσαρμογή, Προσβασιμότητα, Ενσωμάτωση, Συμπερίληψη

Εκπαιδευτικές - εικαστικές δράσεις από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης :

α) για παιδιά που βρίσκονται σε απομακρυσμένα από τα αστικά κέντρα σχολεία της ελληνικής Περιφέρειας και δυσπρόσιτες περιοχές

β) για παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες - ΑμεΑ, σε συνεργασία με άλλα μουσεία, τοπικούς φορείς, σχολεία και χώρους που φιλοξενούν παιδιά.

Στόχος του προγράμματος είναι το Μουσείο να είναι προσβάσιμο για όλους με ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό.

Οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους, αποτυπώνοντας στα έργα τους το δικαίωμα στην Αποδοχή, Προσαρμογή, Προσβασιμότητα, Ενσωμάτωση, Συμπερίληψη με αρωγό την Τέχνη.


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα - εικαστικά εργαστήρια υλοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συμβαίνει τώρα
Ιούλιος
inhalers, creams

Οκτάμηνα εικαστικά εργαστήρια 2024-2025

Οκτάμηνα εικαστικά εργαστήρια 2024-2025

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Summer Camp 2024

Summer Camp 2024

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ