Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 2009- 2014

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

 

Στις 24 Νοεμβρίου 2014, το Μουσείο Παιδικής Τέχνης είχε καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μαζί με άλλες 124 ΜΚΟ.

Το Μουσείο Παιδικής Τέχνης επιλέχτηκε, λαμβάνοντας επιχορήγηση για τις πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις του με θέμα «Διαφορετικότητα και Ρατσισμός».

Ακολουθώντας το αρχικό του όραμα «μαθαίνοντας, μέσω της Τέχνης», το Μουσείο σχεδίασε και πραγματοποιήσε εκπαιδευτικές δράσεις που ξεκίνησαν την 1 Απριλίου 2015 και ολοκληρώθηκαν στις 30 Απριλίου 2016.

 • Δημιουργία έργων με το αντίστοιχο θέμα από τα εικαστικά εργαστήρια του Μουσείου Παιδικής Τέχνης (Απρίλιος-Μάιος 2015)

 • Σχεδιασμός έκθεσης «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσισμός» & ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων με αφορμή την έκθεση (Ιούνιος-Ιούλιος 2015)

 • Εμπλουτισμός της έκθεσης «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσισμός» με έργα που εστιάζουν στο θέμα από τη συλλογή του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

 • Συνεργασία με σκοπό τον εμπλουτισμό της έκθεσης «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσισμός» με έργα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες , με έργα των διεθνών συλλογών του Μουσείου Παιδικής Τέχνης της Χαμάντα στην Ιαπωνία και του Διεθνούς Μουσείου Παιδικής Τέχνης στο Όσλο της Νορβηγίας. (Ιούνιος-Ιούλιος 2015)

 • Έγκαίνια και καθημερινή λειτουργία της έκθεσης  «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσισμός», στον άνω όροφο του Μουσείου Παιδικής Τέχνης (επισκέψιμα από1η Σεπτεμβρίου 2015 στο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου)

 • Λειτουργία διαδραστικής γωνιάς της έκθεσης  «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσισμός», στον άνω όροφο του Μουσείου Παιδικής Τέχνης (επισκέψιμα από1η Σεπτεμβρίου 2015 στο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου)

 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες παιδιών νηπιαγωγείου και μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού με αφορμή την έκθεση στο Μουσείο ( καθημερινές: Τρίτη-Παρασκευή από 1η Οκτωβρίου 2015 και κατά τη διάρκεια όλης της σχολική χρονιάς)

 • Εικαστικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και για οικογένειες με αφορμή την έκθεση στο Μουσείο (Σάββατα ή Κυριακές από τον Οκτώβριο 2015-30 Απριλίου 2016)

 • Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα (Σεπτέμβριος 2015-30 Απριλίου 2016, εβδομαδιαία δίωρα )

 • Εικαστικά εργαστήρια για ΑμεΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης (Σεπτέμβριος 2015-30 Απριλίου 2016, εβδομαδιαία δίωρα)

 • Δημιουργία «Μουσειοσκευής»- κινητού εκπαιδευτικού προγράμματος με το αντίστοιχο θέμα και δανεισμός στην περιφέρεια (από 1η Οκτωβρίου 2015 και κατά τη διάρκεια όλης της σχολική χρονιάς)

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο ήταν μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος ήταν  η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/ 

"Alone or Unique? Diversity and Racism" Statement by the Ambassador of Norway Jorn Gjelstad

Συμβαίνει τώρα
Ιούλιος
inhalers, creams

Οκτάμηνα εικαστικά εργαστήρια 2024-2025

Οκτάμηνα εικαστικά εργαστήρια 2024-2025

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Summer Camp 2024

Summer Camp 2024

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ